Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Poznaniu – kto, kiedy i za co musi płacić? Jak się rozliczyć?

Mieszkańcy Poznania, tak jak innych miast w Polsce, są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawdź, jak poprawnie się rozliczyć, gdzie złożyć dokumenty i jak zmieniają się zasady gospodarowania odpadami w Poznaniu od stycznia 2022 roku.

Które odpady to odpady komunalne w Poznaniu?

Odpady komunalne (inaczej odpady bytowe czy po prostu śmieci) to te, które:

 • są produkowane przez gospodarstwa domowe (odpadami komunalnymi nie są odpady przemysłowe, powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej),

 • nie powstają w gospodarstwach domowych, ale nie niczym się od nich nie różnią – są to np. śmieci produkowane na działkach rekreacyjnych czy w szkołach i przedszkolach,

 • nie zawierają odpadów szkodliwych i niebezpiecznych.

Jeszcze więcej informacji o odpadach komunalnych oraz sposobach rozliczania się znajdziesz na tej stronie: https://przyjazne-deklaracje.pl/poznan/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/.

Co to jest deklaracja śmieciowa i kto musi ją składać?

Każdy właściciel mieszkania czy domu, na których terenie powstają śmieci, ma obowiązek złożenia w gminie deklaracji dotyczącej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszystkie stawki za gospodarowanie odpadami w Poznaniu znajdziesz na tej stronie: www.poznan.pl/odpady.

Kto musi wypełnić i złożyć deklarację śmieciową? Taki obowiązek mają:

 • właściciele nieruchomości zamieszkanych – także współwłaściciele, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby faktycznie władające nieruchomością oraz najemcy lub dzierżawcy lokal;

 • właściciele nieruchomości mieszanych – takich, które częściową są nieruchomością zamieszkaną, a częściowo niezamieszkaną;

 • właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych, domków letniskowych;

 • właściciele nieruchomości niezamieszkanych biur, szkół, sklepów, punktów usługowych, restauracji, szpitali itp., którzy dotychczas byli objęci systemem odbioru odpadów przez ZM GOAP.

Opłatę śmieciową musisz ponosić, jeśli spełniasz powyższe kryteria (masz jedno z wymienionych praw) oraz jeśli Twoja nieruchomość jest:

 • zamieszkiwana – w tym przypadku należy rozliczać się za każdy miesiąc, w którym nieruchomość jest zamieszkiwana,

 • niezamieszkana, ale na jej terenie powstają odpady komunalne – płaci się tylko za te miesiące, w których produkowane są odpady,

 • wykorzystywana do celów rekreacyjno-wypoczynkowych – opłatę ponosi się w trybie rocznym, bez względu na częstotliwość korzystania z obiektu (mowa np. o działkach z domkami letniskowymi).

Warto wiedzieć! Jeśli Twoja nieruchomość znajduje się na terenie spółdzielni lub należy do wspólnoty mieszkaniowej, nie składasz deklaracji – robi to za Ciebie Twój zarządca.

Deklaracja na odpady komunalne – jak i kiedy ją złożyć?

Kiedy powstaje obowiązek złożenia deklaracji śmieciowej? Gdy nieruchomość zostaje zamieszkana przez lokatorów lub gdy na jej terenie zaczynają powstawać odpady komunalne (dotyczy to nieruchomości niezamieszkanej).

Kiedy trzeba złożyć deklarację na odpady komunalne? Od momentu powstania obowiązku lokatorzy mają na to 14 dni.

Jeśli następują okoliczności, które mają wpływ na zmniejszenie lub zwiększenie opłat (np. jeśli wprowadza się nowy lokator lub ktoś opuszcza lokal), najpóźniej do 10. dnia kolejnego miesiąca należy złożyć nową deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak dostarczyć deklarację śmieciową w Poznaniu? Od 1 października 2021 mieszkańcy mają możliwość składania deklaracji na różne sposoby:

 • online, za pośrednictwem portalu Przyjazne Deklaracje – przy pomocy prostego w obsłudze, intuicyjnego formularza możesz wypełnić deklarację i wysłać ją przez Profil Zaufany (z portalu Przyjazne Deklaracje możesz skorzystać także po to, by wygenerować deklarację, którą następnie wydrukujesz i dostarczysz w formie fizycznej);

 • elektronicznie przez platformę ePUAP2;

 • drogą pocztową – mieszkańcy Poznania mogą wysyłać deklaracje na adres Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań;

 • osobiście w Punktach Obsługi Klienta – wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty na stronie www.poznan.pl/mim/rezerwacje lub umawiając się telefonicznie przez miejską infolinię Poznań Kontakt pod numerem tel. 61 646 33 44.

Uwaga! Poczta e-mail nie jest prawidłowym sposobem składania deklaracji na gospodarowanie odpadami. Deklaracje dostarczane drogą mailową, nie są wprowadzone do systemu.

Ważna informacja dla mieszkańców Poznania! Miasto Poznań wychodzi ze struktur ZM GOAP

Dotychczas za gospodarkę odpadami odpowiedzialny był Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Od 1 stycznia 2022 roku kompetencje w tym zakresie wracają do Miasta. Właściciele nieruchomości w Poznaniu muszą złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Poznania, a także wnoszenia opłaty na nowe konto.

Do 31 grudnia 2021 system gospodarowania odpadami działa tak jak wcześniej – na zasadach określonych przez Związek Międzygminny GOAP. Do końca roku to tam należy dokonywać opłat.

Jeśli masz złożoną deklarację w ZM GOAP, a teraz składasz pierwszą deklarację do Urzędu Miasta, to na druku deklaracji zaznacz opcję „pierwsza deklaracja”. Jeśli korzystasz z portalu Przyjazne Deklaracje, wybierz opcję „Składam deklarację po raz pierwszy (pierwszy raz składam deklarację dla tej nieruchomości do Urzędu Miasta Poznania)”.

Artykuł sponsorowany

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz