Nagrody Miasta Poznania: rozpoczęło się przyjmowanie wniosków

To bardzo ważna informacja dla wszystkich dyrektorów szkół i opiekunów mających pod opieką wyjątkowo utalentowanych uczniów.  Do 30 września mają czas na złożenie wniosku o przyznanie swojemu podopiecznemu "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce".

Nagrody przyznawane są uczniom poznańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykażą się w danym roku szkolnym szczególnymi osiągnięciami naukowymi. W przypadku uczniów niezgłoszonych w poprzedniej edycji konkursu - także w poprzednim roku szkolnym. Te osiągnięcia - na przykład zwycięstwo w olimpiadzie tematycznej - muszą być uzyskane poza szkołą.

Zgłoszenia ucznia dokonuje dyrektor szkoły, rodzic lub opiekun składając wniosek o przyznanie nagrody w sekretariacie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20. Ma na to czas do 30 września. Oprócz wniosku dyrektor musi dostarczyć także autocharakterystykę ucznia, zawierającą między innymi opis zainteresowań, osiągnięć i działań społecznych, informację o ocenach uzyskanych w danym roku szkolnym (wraz ze średnią ocen) oraz ewentualnie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego. Niezbędne są także kserokopie dokumentów poświadczających pozaszkolne osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym.

Nagrody dla wybitnych

Wszystkie złożone materiały zostają przekazane Kapitule Nagrody Miasta Poznania. Kapituła przyznaje trzy stopnie "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce" oraz "Wyróżnienie Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce".

Rozstrzygnięcie konkursu następuje do dnia 20 listopada każdego roku. Wręczenie nagród następuje do dnia 15 grudnia danego roku.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie dostępnym pod adresem: http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xxxiii-552-vii-2016-z-dnia-2016-07-12,63369/

Źródło:poznan.pl

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz