Światowy kongres stomatologiczny (FDI) w Poznaniu

We wrześniu 2016 roku w Poznaniu odbył się Światowy Kongres Stomatologiczny FDI, na którym pojawiło się wielu stomatologów, techników dentystycznych, asystentek i higienistek stomatologicznych ze 119 krajów. Rozmawiano o sposobach leczenia pacjentów, a także o specyfice poszczególnych zawodów związanych z tą branżą.

O wydarzeniu

Światowy Kongres Stomatologiczny FDI w Poznaniu trwał od 7 do 10 września 2016 roku. Został zorganizowany przez Światową Federację Dentystyczną FDI oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne przy wsparciu Naczelnej Izby Lekarskiej. Patronat nad całym wydarzeniem objęła „Gazeta Lekarska”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa z udziałem ponad 300 producentów najnowocześniejszego sprzętu stomatologicznego wykorzystywanego na całym świecie.

Podczas panelów dyskusyjnych mówiono między innymi o tym, jak poprawić skuteczność leczenia ortodontycznego, protetycznego czy implantologicznego. Asystentki stomatologiczne i higienistki pracujące w gabinetach dentystycznych wypowiadały się na temat postępowania z różnymi grupami pacjentów, w tym z pacjentami z cukrzycą lub kobietami w ciąży.

Asystentki stomatologiczne ważne dla środowiska stomatologicznego

Choć w Polsce zawód asystentki stomatologicznej istnieje już od 1992 roku, kiedy powstała pierwsza szkoła medyczna kształcąca dyplomowane asystentki na podbudowie szkoły średniej, to nadal jest to profesja niedoceniana. Dopiero w ciągu ostatnich 5 lat obserwuje się na rynku pracy wzrost zatrudnienia asystentek stomatologicznych m.in. przez liczne gabinety dentystyczne i przychodnie stomatologiczne w Poznaniu. Jednocześnie rośnie zainteresowanie kształceniem w tym zawodzie, głównie wykazywane przez osoby pracujące jako pomoce stomatologiczne.

Wystarczy jeden rok, by uzyskać w szkole policealnej, np. w Poznaniu, dyplom pozwalający objąć stanowisko asystentki stomatologicznej. Warunkiem zdobycia uprawnień zawodowych w tym kierunku jest zdanie zewnętrznego egzaminu państwowego.

Formalnie asystentka stomatologiczna jest członkiem każdego zespołu stomatologicznego. Do jej obowiązków zalicza się asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów leczniczych, profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych.

Podczas niedawnego kongresu w Poznaniu mówiono o potrzebie zachowania tego zawodu. Co prawda higienistka stomatologiczna także może przygotować pacjenta do zabiegów czy podawać niezbędne narzędzia dentyście, ale oznaczałoby to narzucenie jej kolejnych obowiązków, którym nie będzie mogła prawidłowo sprostać.

 

Materiał zewnętrzny

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz