Wieże chłodnicze. Jak działa profesjonalne urządzenie chłodnicze?

Zadaniem wieży chłodniczej jest chłodzenie „wody chłodzącej”, która przez cały czas jest podgrzewana podczas odprowadzania ciepła z systemu. W konsekwencji zwiększa to wydajność systemu i powoduje oszczędność kosztów za energię oraz wodę. Najważniejsze elementy wieży chłodniczej to: wentylator, niekiedy wężownica, basen oraz tryskacze. 

Wieża chłodnicza to urządzenie, które daje możliwość przepływania wody, ale w odróżnieniu do chłodnicy suchej, ma bezpośredni kontakt z powietrzem. Oczywiście zdarzają się takie typy wież chłodniczych, które w okresie niskich temperatur dają możliwość przepływania wody wyłącznie przez wężownicę. Różnią się one w dużej mierze budową oraz wielkością i sposobem regulacji. W przypadku dry-coolera oraz wieży chłodniczej utrzymywana jest zadana temperatura zasilająca odbiornik.  

Jak działa wieża chłodnicza?

Woda chłodząca, która krąży po systemie dostaje się do wyparnej wieży chłodniczej, poprzez górną stronę. Następnie rozprowadzana jest przez główne oraz drugorzędne przewody dystrybucyjne oraz dysze natryskowe. Następnie spryskuje materiał wypełniający w postaci kropelek wody. Powietrze, które zostaje pobrane z otoczenia zewnętrznego jest chłodniejsze względem gorącej wody, będzie wchodzić do chłodni wyparnej przez specjalne żaluzje. Powietrze może przemieszczać się do góry, ponieważ zamontowany jest wentylator obrotowy. W efekcie tego powietrze chłodnicze oraz gorąca woda stykają się, co później wymaga wymiany ciepła. Woda chłodzona spada bowiem do basenu, a ogrzane powietrze zostaje wyrzucane z zewnątrz. Następnie chłodzona woda zbierana jest w zbiorniku wodnym i będzie dalej pompowana do systemu. Tak wygląda cały obieg. System ma być przede wszystkim wydajny, dlatego sprawdza się bardzo dobrze w praktyce.

Rodzaje wież chłodniczych

Wieże chłodnicze można podzielić ze względu na przeznaczenie i rodzaj instalacji, który determinuje sposób wykorzystywania wież chłodniczych. Urządzenia można zatem rozróżnić na, te przeznaczone:

  1. Do zastosowań przemysłowych
  2. Do zastosowań klimatyzacji

wieża chłodnicza

Podziały te wiążą się z ilością wymienianego ciepła i z miejscem zastosowania. Te wieże, które są wysokotemperaturowe najczęściej stosowane są w aplikacjach przemysłowych. Zaś te średnio i niskogabarytowe najczęściej w klimatyzacjach. 
Można wyróżnić wieże chłodnicze:

  1. Otwarte
  2. Zamknięte
  3. Hybrydowe
  4. Wyparne 

Wieże chłodnicze należą do najpopularniejszych rozwiązań stosowanych do systemów klimatyzacyjnych. W porównaniu z innymi technologiami, są one nad wyraz wydajne a przy okazji dają możliwość zaoszczędzenia na zużywanej energii. W dużych systemach klimatyzacyjnych konieczne jest zastosowanie szczególnych rozwiązań technologicznych które pozwolą na ciągłą wydajną pracę, nawet przy zwiększonej eksploatacji. 

Podczas wyboru wież chłodniczych warto kierować się certyfikacją przez organizacje niezależne. Wieża chłodnicza w warunkach zastosowania wysoce teoretycznych kryteriów obniża koszt inwestycyjny, jednak w efekcie może podwyższyć koszty eksploatacyjne niewspółmiernie do przewidzianych oszczędności, już na etapie zakupu urządzeń.

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz