Dotacje unijne a księga przychodów i rozchodów

Przedsiębiorcy którzy dopiero rozpoczynają swoja działalność mają możliwość skorzystania z różnych typów pomocy i wsparcia w rozwoju biznesu. Można skorzystać z kredytów dla firm, pożyczek lub też z dotacji unijnych przeznaczonych na rozwój własnej działalności biznesowej.  Właśnie rozliczenie dotacji i prawidłowe jej udokumentowania sprawia najwięcej kłopotu i problemów wszystkim początkujących przedsiębiorcom.  Jest to spowodowane przede wszystkim niejednolitymi przepisami i zapisami trudnymi do zinterpretowania, nawet dla wytrawnej księgowej, co powoduje spore komplikacje. Dziś przedstawimy kilka praktycznych porad, które mogą ułatwić rozliczanie zakupów sfinansowanych właśnie z dotacji unijnych. 

Artykuł 14 ust.2 pkt 2 o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyraźnie wskazuje że dotacje, subwencje, dopłaty i inne świadczenia uzyskane na pokrycie kosztów, zwrot wydatków związanych z działalnością, zakupem i wytworzeniem środków trwałych lub też wartości niematerialnych i prawnych,  zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej.  Jednak dotacje w bardzo wielu sytuacjach są zwolnione z opodatkowania, co jest zgodne z art. 21 ww. ustawy, a w szczególnie traktowane są osoby bezrobotne, które podjęły działalność gospodarczą. 

Zobacz również: Sklep BHP - Twoje źródło niezawodnych produktów do ochrony i bezpieczeństwa w pracy. Szeroki wybór wysokiej jakości sprzętu oraz odzieży, pozwala skupić się na wydajnej pracy, mając pewność, że jesteś odpowiednio zabezpieczony. 

Dotacje powinno się jednak zawsze rozliczać, jak postąpić jeśli rozliczamy się z księgą przychodów i rozchodów, opiszemy poniżej. Księgowość oparta na tym systemie rozliczeń, rozróżnia dwie metody rozliczenia otrzymanej dotacji w księdze podatkowej przychodów i rozchodów. W księdze zawsze wykazuje się wszystkie zdarzenia w działalności które miały wpływ na wynik podatkowy, z pominięciem tych które nie miały na niego żadnego wpływu. Przychody standardowo, zgodnie z instrukcjami ujmuje się w kolumnie 7, gdzie jest opis sprzedaż towarów i usług, oraz w kolumnie 8, która opisana jest jako pozostałe przychody, gdzie wykazuje się przychody z tytułu np. otrzymania odsetek bankowych, sprzedaży elementów  zawartych w spisie środków trwałych i innych tego typu zdarzeń, które podlegają opodatkowaniu PIT.  Zgodnie z tym sposobem nie należy ujmować dotacji w księdze przychodów ponieważ nie są to przychody podlegające opodatkowaniu.  Jeśli jednak chcemy wykazać dotacje w księdze, to w takim przypadku najlepiej jest wykazać ja w kolumnie 16, gdzie wpisuje się różnego typu uwagi i jest najbardziej neutralna ze wszystkich kolumn.  Decyzja o umieszczeniu informacji o dotacji zależy tylko od przedsiębiorcy. 

fundusze europejskie

W sytuacji gdy zakupimy środki trwałe lub inne wartości niematerialne ze środków w całości  uzyskanych z dotacji,  to podatnicy nie mogą zaliczyć odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych, o czym mówi art. 23 ust. 1 pkt 45 o podatku PIT. Jeśli jednak dotacja pokryła część zakupu, to można odpisy amortyzacyjne odliczać jak w standardowej sytuacji, ale tylko do wysokości poniesionych własnych kosztów.  Środek trwały należy wprowadzić do ewidencji, sporządzić OT i postępować zgodnie z przepisami.

Wydatków związanych  ze środkami  z dotacji,  nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.  Większość podatników nie chce również skorzystać z prawa odliczenia z faktur  dotyczących zakupu towarów i usług, podatku VAT, ponieważ jest to mniej korzystne z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Więcej informacji o dotacjach na stronie A1 Europe: http://www.a1europe.pl/oferta/oferta-na-kompleksowe-pozyskiwanie-i-obsluge-dotacji-unijnych

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz