Lekarz medycyny pracy – kiedy należy się do niego zgłosić?

Obowiązek okresowych badań obowiązuje każdego pracownika. Również przed rozpoczęciem nowej pracy konieczne jest wykonanie badań potwierdzających zdolność do pracy. W tym celu należy skorzystać z poradni medycyny pracy. Badania pozwalają określić kondycję zdrowotną pracownika, co stanowi ważną informację dla niego samego oraz pracodawcy. Jakie kompetencje ma lekarz medycyny pracy?

Czym zajmuje się medycyna pracy?

Medycyna pracy obejmuje kwestie dotyczące stanu zdrowia pracowników, ale zajmuje się także zagrożeniami zdrowotnymi związanymi ze stanowiskiem pracy. Zadaniem lekarzy tej specjalizacji jest kontrola stanu zdrowia osób zatrudnionych w różnych branżach. W zależności od specyfiki środowiska pracy na pracowników mogą wpływać różne niekorzystnie działające czynniki zewnętrzne. Dlatego medycyna pracy ma za zadanie sprawdzenie, czy stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na konkretnym stanowisku pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania wstępne w momencie zatrudnienia, a w późniejszym czasie na badania okresowe.

Lekarz medycyny pracy – co należy do jego zadań?

Profilaktyka zdrowotna osób pracujących stanowi priorytet dla lekarza medycyny pracy. Bada osoby wszystkich branż. Niektóre zawody wiążą się ze szczególnymi warunkami pracy, które zwiększają ryzyko określonych chorób. Nie bez powodu mówi się o chorobach zawodowych. Z tego względu lekarz medycyny pracy musi określić, czy dana osoba może dalej wykonywać swoje obowiązki, aby nie stanowiła zagrożenia dla współpracowników oraz samej siebie. Ocena lekarza jest wydawana po uwzględnieniu specyfiki środowiska pracy i przeprowadzeniu odpowiednich badań. Specjalista medycyny pracy ma również obowiązek reagowania, gdy stwierdzi, że jakieś stanowisko pracy stwarza zagrożenia zdrowotne, a nie zostało to wcześniej uwzględnione. W zależności od branży i konkretnego zakresu obowiązków badania medycyny pracy mogą mieć wymiar podstawowy lub rozszerzony.

Czy badania wstępne i okresowe zleca wyłącznie pracodawca?

Pracodawca ma obowiązek zlecenia badań, ale jeżeli z jakiegoś powodu potrzebujesz wykonać je na własną rękę, możesz to zrobić w każdej chwili. Zamieszkujesz Poznań? Wejdź na stronę https://www.neomedica.pl/oferta/specjalizacje/medycyna-pracy/, a dowiesz się więcej o medycynie pracy i będziesz mieć możliwość umówienia się na wizytę. W poradni medycyny pracy wykonasz również badania, jeżeli starasz się o prawo jazy kategorii A i B.

Jak wygląda badanie w gabinecie medycyny pracy?

Zarówno bezpłatne badania zlecone przez pracodawcę, jak i medycyna pracy prywatnie to ten sam zakres badań adekwatny do zajmowanego stanowiska oraz branży. Wizyta zaczyna się od wywiadu z pacjentem, dzięki któremu lekarz zyskuje ogólny obraz stanu zdrowia oraz wiedzę na temat miejsca oraz stanowiska pracy. Odwiedzając poradnię w Poznaniu, na pewno otrzymasz skierowanie na odpowiednie badania. Pamiętaj, aby podać informację o chorobach przewlekłych lub ostatnio przebytych.

Artykuł partnera

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz