Reklama zewnętrzna – co mówi o niej prawo?

Reklama do dźwignia handlu, jak mówi popularne powiedzenie. Musimy jednak pamiętać o tym, że swój efekt osiągnie ona tylko wtedy, gdy będzie prowadzona zgodnie z przepisami praw. O czym powinniśmy pamiętać?

Reklamy nie możemy umieścić wszędzie – jesteśmy ograniczeni różnymi przepisami prawa krajowego oraz lokalnego. Gdy chcemy wypromować swoją firmę skutecznie i nie narazić się na żadne kary, powinniśmy pamiętać o tym, gdzie możemy umieścić swój przekaz.

Dokładne zagadnienia dotyczące umieszczania reklam w przestrzeni publicznej możemy znaleźć w takich aktach prawnych jak:

  • ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  • ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  • ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Oprócz tego zastosowanie mają przepisy prawa miejscowego, w tym uchwały, zarządzenia, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które opracowywane są przez gminy, powiaty, województwa. Tutaj zastosowanie ma tak zwana ustawa krajobrazowa, która została wprowadzona 20 marca 2015 roku.

Reklama wymaga zgłoszenia albo pozwolenia

Zgodnie z przepisami nie musimy obecnie ubiegać się o zgodę na pozwolenie na zamontowanie reklamy na budynku, niemniej jednak musimy powiadomić o tym odpowiedni organ – zwykle jest to starosta, wojewoda albo Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jeśli w terminie 21 dni od dnia doręczania zgłoszenia nie otrzymamy sprzeciwu, wtedy możemy w terminie 3 lat rozpocząć prowadzenie prac mających na celu montaż reklamy. Zgłoszenia będzie wymagała też reklama traktowana jako mała architektura.

Z kolei w przypadku reklam w pasach i na terenach przyległych do pasów dróg publicznym musimy posiadać zezwolenie od zarządcy drogi.

Z kolei w przypadku reklam mobilnych takich jak ścianki reklamowe, roll-upy, które mogą być umieszczane we wnętrzach i na zewnątrz, powinniśmy uzyskać zgodę właściciela terenu, na którym taka reklama ma się znaleźć. Nie powinniśmy też zastawiać nią chodników i innych przestrzeni tak, aby zakłócać ruch.

Zatem musimy pamiętać o tym, że nie wszędzie możemy ustawić reklamę bez żadnych ograniczeń. Najlepiej skontaktować się ze specjalistami w tym zakresie, czyli z agencjami reklamowymi.

Zamów reklamę, która będzie widoczna i zgodna z prawem

Agencje reklamowe wychodzą naprzeciwko oczekiwaniom swoich klientów i mogą obecnie wykonać dla nich niemalże każdą reklamę – także taką, która nie do końca spełnia wymagania powyższych przepisów prawa.

Warto jednak postępować zgodnie z przepisami i zamówić taką reklamę, która nie będzie ich naruszała, a także powiadomić o niej odpowiednie organy albo uzyskać zgody. Nie będziemy wtedy narażeni na różne kary wynikające z braku przestrzegani aktualnego prawa – głównie to kary grzywny, a także konieczność usunięcia reklamy.

W przypadku niektórych reklam zewnętrznych nie musimy jednak się o nie ubiegać. Dobrym przykładem może być tutaj reklama na samochodzie – oklejone auto może znaleźć się nawet w centrum miasta i tam promować naszą firmę. Taką usługę może wykonać dla twojej firmy agencja reklamowe Fabricam, która specjalizuje się w reklamie zewnętrznej – z jej ofertą można zapoznać się bliżej na stronie internetowej www.fabricam.pl/oklejanie-samochodow.

Podsumowując, jeśli chcesz, aby twoja firma była dobrze widoczna, wybierz jedną z dostępnych form reklamy zewnętrznej – do wyboru mamy tablice, szyldy, banery, ścianki, pylony, oklejone auta, aby wspomnieć tylko o niektórych z nich. Pamiętaj jednak o tym, aby twoja reklama była zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami – w przeciwnym przypadku możesz narazić się na konsekwencje.

 

Materiał zewnętrzny

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz