Poznań nadal w czołówce miast najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów

Trzecie miejsce w kategorii dla zaawansowanych technologii i piąte - działalności usługowej. Stolica Wielkopolski ponownie uplasowała się w czołówce polskich miast najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów. Tak wynika z  rankingu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski opracowanym w 2015 r. podregion poznański zajął trzecią pozycję w kraju w kategorii atrakcyjności dla działalności zaawansowanej technologicznie oraz piątą w kategorii atrakcyjności dla działalności usługowej. W pierwszej kategorii wyprzedziły go jedynie Warszawa i Kraków, a w drugiej - Warszawa, Łódź, Katowice i Kraków.

W 2015 r. w kategorii atrakcyjności dla działalności zaawansowanej technologicznie podregion poznański zajął trzecią, po Warszawie i Krakowie pozycję w kraju, utrzymując tym samym pozycję sprzed roku. Poza poziomem bezpieczeństwa powszechnego, wszystkie pozostałe czynniki warunkujące atrakcyjność podregionu poznańskiego, w tym wykształcenie i kwalifikacje pracowników, ocenione zostały bardzo dobrze. Potwierdza to atrakcyjność miasta i jego najbliższego otoczenia jako optymalnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w zakresie priorytetowych dla Poznania sektorów gospodarki, którymi są produkcja zaawansowana technologicznie oraz badania i rozwój.

Rozwój miasta

Atrakcyjność inwestycyjna dla działalności zaawansowanej technologicznie określana jest poprzez sumę kilku składników, m.in.: jakości zasobów pracy, chłonności rynku, dostępności transportowej oraz poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej. Pośredni wpływ na ocenę tę mają także poziom rozwoju gospodarczego, jakość środowiska przyrodniczego, infrastruktura społeczna i stan bezpieczeństwa powszechnego.

W kategorii atrakcyjności dla działalności usługowej liderem rankingu pozostała Warszawa. Podregion poznański w ostatnich latach nie notował znacznych wahań, osiągając w okresie 2013-2015 pozycję piątą. Za słabe strony podregionu poznańskiego, obniżające jego atrakcyjność dla lokowania działalności usługowej, uznano wysoki poziom przestępczości i jej niską wykrywalność - oraz koszty pracy. Pozostałe czynniki brane pod uwagę, takie jak wielkość i jakość zasobów pracy, dostępność transportowa, chłonność rynku, infrastruktura gospodarcza i poziom rozwoju gospodarczego, ocenione zostały na bardzo wysokim bądź wysokim poziomie.

Ranking atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej opiera się na analizie m.in. takich czynników bezpośrednich, jak wielkość zasobów pracy, chłonność rynku instytucjonalnego, koszty pracy, dostępność transportowa oraz poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej. Czynnikami pośrednimi branymi pod uwagę są także poziom rozwoju gospodarki, poziom bezpieczeństwa powszechnego oraz stopień ochrony środowiska przyrodniczego.

Źródło:poznan.pl

 

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz