W GEOPOZ załatwisz sprawy przez internet

Poznań pozyskał na to unijne dofinansowanie. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 6,8 mln złotych, z czego 85% pochodzić będzie ze środków zewnętrznych.

Projekt "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług" zakłada zwiększenie dostępności, jakości oraz wykorzystania przez przedsiębiorców i mieszkańców danych przestrzennych dotyczących Poznania. Chodzi o usunięcie barier w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez uruchomienie specjalnej platformy e-usług.

- Planujemy utworzenie pięciu e-usług publicznych. Jedna z nich jest skierowana do klientów indywidualnych  i przedsiębiorców. To znaczy, że usługi które Geopoz obecnie wykonuje na papierze, po wdrożeniu dostępne będą także przez internet. Chodzi m.in. o wydawanie map do celów informacyjnych, do warunków zabudowy itp. Pozostałe e-usługi skierowane są do przedstawicieli branż: geodetów, komorników, rzeczoznawców majątkowych oraz projektantów i inwestorów - wyjaśnia Anna Zielińska z Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

E-usługi publiczne

Realizacja projektu postępować będzie w kilku etapach. Obejmować będzie m. in. modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz cyfryzację zasobu (skanowanie, skatalogowanie i opisanie metadanymi) dokumentów bieżących i archiwum GEOPOZ-u. To niemal 1 200 000 dokumentów, w tym operaty geodezyjne, akty notarialne i inne.  Rozbudowany zostanie system GIS - system informacyjny służący do gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Wszystkie systemy informatyczne wykorzystywane w GEOPOZ zostaną zintegrowane. Prace mają zakończyć się do czerwca 2018 r.

Dofinansowanie w wysokości 5,8 mln złotych pochodzić będzie z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Decyzję o wsparciu projektu cyfryzacji zasobu geodezyjnego GEOPOZ-u podjął Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Wsparcie ma przyczynić się do rozwoju elektronicznych usług publicznych, a także do rozwoju innowacyjnej gospodarki i podnieść atrakcyjność inwestycyjną miasta.

Hubert Bugajny/biuro prasowe

Źródło: poznan.pl

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz