Stawki podatku VAT w Polsce. Kiedy można stosować obniżone?

Podatek VAT inaczej nazywany jest podatkiem od towarów i usług. Jest daniną, którą dotyczy obu stron transakcji- zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Wartość podatku VAT naliczana jest do wartości netto przedmiotu transakcji. Mechanizm jego działania powoduje, że w rzeczywistości kwota podatku przerzucana jest na kupującego, gdyż to on uiszcza opłatę w kwocie brutto. Podatek VAT jest definiowany jako podatek od wartości dodanej, gdyż naliczany jest po kolei na każdym etapie produkcji. Przedsiębiorca, dokonując zakupu, ma prawo do rozliczenia podatku VAT, jeśli transakcja była związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Zasadniczo podatek ten powinien być dla przedsiębiorczy neutralny ekonomicznie, gdyż nie jest on ostatecznym konsumentem zakupywanych dóbr bądź usług.

Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce

Standardowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23%. Ta wysokość stawki wprowadzona została 1 stycznia 2011 roku. Stawką tą objęty jest wiele towarów oraz usług, m.in. alkohol, wyroby tytoniowe czy usługi kosmetyczne lub programistyczne.

Obniżone stawki podatku VAT- wysokość i zastosowanie

W Polskim prawie, obok 23% VAT-u, funkcjonują również stawki obniżone. Dzięki temu część transakcji może być opodatkowana znacznie niższym VAT-em, a w niektórych przypadkach nawet zerowym. Podczas wystawiania faktury warto gruntownie zbadać sprawę, aby poprawnie sklasyfikować przedmiot transakcji. Pomocnym może okazać się skorzystanie z usług profesjonalisty sprawnie poruszającego się w dziedzinie prawa podatkowego. Radca prawny Poznań jest w stanie przeprowadzić nas przez ten proces i dobrać stawkę podatku zgodną z przepisami prawa. Każdy przedsiębiorca zarejestrowany w VAT jest zobowiązany do wykazywania sprzedaży na miesięcznych lub kwartalnych deklaracjach. Następnie, podatek ten wpłacany jest do Urzędu Skarbowego. Im niższa stawka podatku, tym mniejsze będą zobowiązania przedsiębiorcy względem fiskusa. Ważne, aby nie popełnić błędów przy okazji wystawiania faktury. W przypadku naliczenia zbyt niskiego VAT-u, a co za tym idzie zapłaceniu niższego podatku, przedsiębiorca naraża się na odsetki, kary czy grzywny względem fiskusa.

W Polsce funkcjonują następujące obniżone stawki podatku VAT: 8%, 7%, 5%, 4%, 0%.

8% VAT może być stosowany w m.in. następujących przypadkach:

-niektóre towary związane z ogrodnictwem lub rolnictwem- np. krzewy, nasiona, pestycydy, ziemia ogrodnicza

-gazety i czasopisma (z wyłączeniem specjalistycznych)

-leki

-usługi rolnicze

-usługi zakwaterowania

-usługi twórców i artystów

5% stawka VAT obowiązuje głównie w obrocie produktami spożywczymi, takimi jak owoce, warzywa, orzechy, ryby, mięso, oleje czy pieczywo. Oprócz produktów żywnościowych stawką tą objęte są

również książki (drukowane) i gazety specjalistyczne.

4% i 7% stawka VAT to stawki nietypowe przeznaczone dla dwóch wymienionych w ustawie o podatku VAT grup zawodowych. 4% stawka jest dedykowana taksówkarzom, z kolei stawka w wysokości 7% obowiązuje rolników ryczałtowych.

Stawka VAT 0% może być stosowana w przypadku eksportu towarów, a także w przypadku usług związanych z transportem morskim i lotniczym. Ponadto stawką tą objęta jest również dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych.

Całość obowiązujących przepisów i wyjątków przedstawiona została w Ustawie o podatku od towarów i usług. Jednakże warto skorzystać z usług profesjonalnego radcy prawnego, dzięki któremu będziemy mieć pewność, że nasze rozliczenia z fiskusem obywają się w zgodzie z przepisami prawa.

Materiał partnera

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz