Wolne miejsca w poznańskich żłobkach

Miasto Poznań dofinansuje w 2017 roku miejsca w żłobkach dla 1800 dzieci. Są jeszcze 122 wolne miejsca.

- Zapotrzebowanie na żłobki jest olbrzymie. Nasz działa dopiero od kilku dni, ale na długo przed otwarciem rodzice pytali o opiekę nad maluchami. Jesteśmy nową placówką dlatego mamy jeszcze kilkanaście wolnych miejsc. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że udało nam się uzyskać dofinansowanie. Rozumiem jednak rozczarowanie rodziców ze żłobków, które takiego wsparcia w tym roku nie uzyskały - mówi Agnieszka Horyza, dyrektor żłobka Kraina Baśni.

Opieką żłobków objęte są dzieci w wieku do lat 3, które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy rodziców lub opiekunów prawnych oraz w przypadku gdy rodzice/opiekunowie są osobami niepełnosprawnymi. Ważnym kryterium jest zamieszkanie na terenie Poznania.

- Rekrutacja do żłobków trwa przez cały rok. Dzieci są przyjmowane na bieżąco, a nie tak jak w szkołach - na semestr. Wolne miejsca w niektórych placówkach wynikają z tej rotacji. Zmienia się też zapotrzebowanie na miejsca w danej lokalizacji. Na wybór rodziców wpływa też jakości opieki oraz rekomendacje innych rodziców i działania marketingowe danych placówek - wyjaśnia Danuta Resztak, kierownik Oddziału Polityki Rodzinnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMP

Aby ubiegać się o miejsce w żłobku najłatwiej jest skorzystać z elektronicznej platformy rekrutacyjnej pod adresem: https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/nabor/ i tam wypełnić wniosek. Rodzic ma możliwość wyboru trzech preferowanych placówek. Automatycznie wygenerowany formularz należy podpisać i dostarczyć do placówki pierwszej preferencji.

Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku na miejscu, w wybranym przez siebie żłobku. Wówczas zgłoszenia do systemu dokonuje pracownik żłobka.

Żłobki w Poznaniu

Placówka, która podejmie wstępną decyzję o przyjęciu dziecka, powiadamia rodzica/opiekuna o tym fakcie. Następnie dyrektor ustala z nimi dokładną datę przyjęcia.

- Dotację na opiekę nad dziećmi otrzymało 56 placówek, które w 2017 roku otrzymają dofinansowanie w wysokości 700 zł miesięcznie na dziecko w danym żłobku - dodaje kierownik Danuta Resztak z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

W konkursie ofert rozdysponowano łącznie 15 milionów złotych dofinansowania pomiędzy placówki, które uzyskały najwyższą punktację. Oferty były weryfikowane m. in. pod kątem programów opiekuńczo-wychowawczych i programów żywieniowych w placówkach, standardu zabiegów pielęgnacyjnych, liczby osób opiekujących się dziećmi i ich kwalifikacji. Premiowane było także zatrudnienie kadry na podstawie umowy o pracę. Do tego punktowano dostępne pomoce edukacyjne, wyposażenie, zaplecze lokalowe, w tym np. monitoring czy dostępność placu zabaw na terenie placówki.

- Konsekwentnie działamy na rzecz poprawy opieki nad dziećmi. W 2015 roku miasto przeznaczyło na ten cel 4,5 mln złotych. W mijającym roku trzykrotnie podnieśliśmy kwotę tej dotacji. Według planu na rok 2017 utrzymujemy to dofinansowanie na poziomie 15 mln złotych, którym obejmiemy 1800 dzieci z Poznania - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Dokładna lista dotowanych miejsc w żłobkach znajduje się pod adresem:
https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/nabor/media/docs/wolne_miejsca_03-01-2017.pdf

Źródło: poznan.pl

 

 

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz