Fundusze unijne dla Poznania

70 mln zł unijnych dotacji do inwestycji zyskało miasto Poznań i  miejska spółka - MPK - w wyniku podpisanych w przedświątecznym tygodniu umów. Niebawem miasto podpisze kolejną umowę. Tuż przed świętami pozytywną ocenę uzyskał wniosek o dotację drugiego etapu przebudowy ul. Gdyńskiej w wysokości 41 mln zł.

Podpisane w tym tygodniu umowy dotyczą poprawy efektywności transportu publicznego i usprawnienia integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las oraz budowy pierwszego z planowanych w stolicy Wielkopolski parkingów Park&Ride (Parkuj i Jedź).

Dofinansowanie dla projektu MPK, w wysokości ok. 67 mln zł, to największa pula pieniędzy przyznana w ramach pierwszego konkursu dotyczącego tzw. niskiej emisji w ramach: Osi Priorytetowej 3 "Energia"¬ Działania 3.3 " Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość dotacji unijnej na realizację parkingu  P&R to 3 mln zł.

Projekt tramwajowo-rowerowy

Głównym celem projektu realizowanego przez MPK jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców aglomeracji poznańskiej oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Cele te mają być zrealizowane poprzez zwiększenie atrakcyjności i poprawę funkcjonalności czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego, a także niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Całkowita wartość projektu to niemal 97 mln zł,

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu kupi m.in. 20 tramwajów niskopodłogowych, przeprowadzi modernizację układu zwrotnic w zajezdni tramwajowej przy ul. Głogowskiej i wdroży system automatycznego zarządzania ich sterowaniem.

Ponadto, na trasie PST, powstanie 19 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 na dworcu na os. Sobieskiego. Przystanki trasy PST (Słowiańska, al. Solidarności, Kurpińskiego, Szymanowskiego) wyposażone zostaną w stojaki dla rowerów.
Dodatkowo, w ramach projektu, powstanie ścieżka rowerowa o długości 1,67 km, łącząca Biedrusko z Radojewem. Dzięki temu istniejąca infrastruktura rowerowa połączy się z przystankiem autobusowym w Radojewie, obsługiwanym przez transport aglomeracyjny. Umowę dotyczącą dofinansowania tego projektu podpisano 23 grudnia.

Rozwój w Poznaniu

(fot.poznan.pl/)

Pierwszy taki parking

Dzień wcześniej, pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego i Miastem Poznań, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu "Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap I" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pierwszy w Poznaniu parking typu "Parkuj i jedź" (P&R), o pojemności ok. 130 miejsc postojowych, powstanie przy skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Smoleńskiej - tj. w rejonie przystanku PST Szymanowskiego oraz pętli tramwajowej PST Osiedle Sobieskiego.

- Ma on zapewnić mieszkańcom Poznania oraz gmin ościennych (przede wszystkim gminy Suchy Las) możliwość pozostawienia samochodu i kontynuowania podróży do centrum przy wykorzystaniu środków komunikacji publicznej. Docelowo zakłada się, że - dzięki realizacji tego i kolejnych planowanych parkingów P&R - w przewozach osób zwiększy się udział transportu publicznego, zmniejszy zaś natężenie ruchu samochodowego - tłumaczy Jan Gosiewski, zastępca dyrektora Wydziału Transportu i Zieleni Urząd Miasta Poznania.

Projekt jest zgodny zarówno ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, jak i z dokumentami strategicznymi Miasta - Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania i Spójną Polityką Parkingową dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej. Wpisuje się również w założenia Strategii Zrównoważonych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Inwestycję w trybie "zaprojektuj i buduj" realizuje Skanska. Firma ta została wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zorganizowanym przez inwestora zstępczego - spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie.

- Prace są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Całkowite zakończenie realizacji projektu zaplanowano na I kwartał 2018 roku - deklaruje dyrektor Gosiewski.

Pieniądze na II etap Gdyńskiej

21 grudnia Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował Miasto Poznań o zakończeniu z wynikiem pozytywnym oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu "Przebudowa istniejącej drogi wojewódzkiej nr 196 w Poznaniu (ul. Gdyńska) na odcinku od ul. Bałtyckiej do północnej granicy miasta" ze środków EFRR w ramach Poddziałania 5.1.3 "Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- W konsekwencji oznacza to przyznanie przez zarząd województwa dofinansowania,  umożliwia podpisanie przez Miasto Poznań stosownej umowy oraz przystąpienie do rozliczenia dotacji w wysokości ok. 41  mln zł - wyjaśnia Jan Gosiewski.

Dofinansowanie dla Poznania

(fot.poznan.pl/)

Projekt Rataje w trzecim naborze

30 listopada - w ramach drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR, w ramach Poddziałania 3.3.3 WRPO -  Miasto Poznań złożyło wniosek o dofinansowanie projektu "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje".

Projekt ten wiąże się z koniecznością poprawy stanu infrastruktury torowo-sieciowej oraz drogowej w tym rejonie oraz z zamiarem wprowadzenia istotnych usprawnień dla pasażerów transportu publicznego. Obejmuje także zakup przez spółkę MPK 15 nowoczesnych, elektrycznych autobusów przegubowych wraz z ładowarkami, przeznaczonych do obsługi linii komunikacyjnych powiązanych funkcjonalnie z rejonem ronda Rataje.

Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 151,5 mln zł. 96,8 mln zł pochłonie część "inwestycyjna", którą ma zrealizować Miasto Poznań. 54,7 mln zł będzie kosztowała część "taborowa", realizowana przez MPK Poznań Sp. z o.o. Miasto wnioskowało o dotację wynoszącą ok. 105 mln zł.

Wśród dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przedstawiciele miasta, biorąc pod uwagę niezwykle napięte terminy oraz krótki czas przygotowania dokumentacji koncepcyjnej i środowiskowej, już na początku prac zadecydowali, że - jeśli procedura oceny oddziaływania na środowisko nie zakończy się w dniu składania wniosku o dofinansowanie - wykorzystana zostanie możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów. Zgodnie z regulaminem naboru wniosków podczas pierwszego etapu oceny jest to okres 35 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

- Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań podjęło decyzję o radykalnym skróceniu czasu trwania pierwszego etapu oceny wniosku o dofinansowanie. Tym samym zostaliśmy pozbawieni możliwości uzupełnienia dokumentów. W związku z tym podjęliśmy decyzję o wycofaniu tego wniosku z dalszej oceny. Zostanie on złożony wraz z uzyskaną decyzją środowiskową w ramach kolejnego, trzeciego naboru wniosków, w I kwartale przyszłego roku - informuje Jan Gosiewski.

Źródło: poznan.pl

 

 

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz